Tryckt är lika med sant, glöm aldrig det!

Tryckt är lika med sant, glöm aldrig det!

Varför publicera urklipp?

Det finns mycket i tidningar. En del bra, en del kul, somligt är värt att spara. Här är en samling urklipp och lite annat som kan vara läsvärt.

Har de gröna jularna blivit fler i klimatförändringens tidevarv?

Klimathot?Posted by Andreas 2009-01-19 18:01

När jag var barn var det riktiga vintrar med snöiga jular. Och så var det soliga, varma somrar.

Så har det alltid låtit när den äldre generationen berättat om gamla tider. Att en temperaturhöjning ägt rum under 1900-talet och att en klimatförändring håller på att inträda har vunnit vetenskaplig bekräftelse. Men är det bekräftat att de gröna jularna blivit fler?